top of page

Konsept Skjebnetråder

Skjebne refererer til en forutbestemt rekke av hendelser og kan være å forstå som forutbestemt fremtid,

enten generelt eller for enkeltindividet.

Forestillingen om skjebne baserer seg på en tro eller en overbevisning om at det er en bestemt, naturlig orden i universet.

 

Utstillingens tema ble til gjennom en drøm jeg hadde for mange år siden.

Jeg går på en skogssti og kommer fram til en åpen plass som er opplyst av månen og overdekt med et tynt snølag.

Det er ingen trær på plassen, bare et lite hus med lys i alle vinduer.

Jeg går inn gjennom den åpne døra og ser et stort rom hvor tre kvinner sitter på en stor benk.

De ser ikke meg, sitter bare og snakker om en venninne av meg som er kunstner.

Neste dag besøker jeg min venninne for å fortelle om drømmen. Hun roper overbevist:

«Jeg vet hvem disse tre kvinnene er!»

Jeg blir jo overrasket over at hun gjenkjenner personer fra min drøm.

Hun spør meg videre hva de sa om henne og hva de holdt i hendene.

I første omgang husket ikke jeg noe av dette, det var som et glass mellom meg og de tre kvinnene fra drømmen.

Så prøvde jeg å huske alt, som ved å se en film om igjen. Da så jeg to av dem i en følelsesladet samtale,

og jeg kunne godt høre enkelte ord uten å få tak i sammenhengen. Jeg så alt godt, men de merket ikke meg – som om

vi var i to parallelle verdener. Den tredje kvinnen så jeg satt helt stille og holdt en håndtein som spant tråd. 

Jeg kom på dette fordi jeg en gang fikk en håndtein i gave fra min bestemor.

Hun lærte meg å holde den, vri ullfibre og lage tråder. Dette var svært vanskelig for meg,

og det var kanskje grunnen til at jeg fikk denne drømmen.

 

Min kunstnervenninne mente at det var skjebnegudinner som snurret tråden til henne.

De tre kvinnene i drømmen var hennes skjebnegudinner.

 

Etter det har jeg lest om skjebnegudinner i gresk mytologi.

Skjebnegudinner kalles moirer i gresk mytologi og norner i norrøn mytologi.

Deres jobb er å spinne, måle og kutte livstråder for menneskene (skjebnetråder).

 

Da jeg vurderte tema for denne utstillingen kom denne gamle historien tilbake til meg.

Clotho spinner livstråden, Lachesis bestemmer trådens retning og Atropos kutter tråden.

 

 

Publikasjonen i avisen Aftenposten, 09.10.2020

Publikasjonen om utstillingen i avisen Aftenposten, 09.10.2020

Om maleriene i konseptet Skjebnetråder

En dame holder sand i hendene som renner gjennom fingrene.

Lachesis

Mange kunstnere har malt Lachesis som bestemmer menneskets skjebne fra før fødselen.

Hun bruker likevekt eller en sekssidet terning for å fastslå dette. En slik spillterning brukes

i ulike typer spill for å gi et tilfeldig resultat. I bildet bruker jeg symbol for bevegelse:

vann, klokka, skyene på himmelen og vann eller sand som renner gjennom fingrene.

Bevegelse er liv. Gudinnen har et ungt ansikt som symboliserer framtid.

En ung kvinne holder håndteinen. Hun trekker tråder  fra de lyse og mørke skyene på himmelen.

Clotho

Clotho holder en håndtein i hendene sine. Clotho som holder håndteinen, finnes på absolutt alle beskrivelser

og avbildninger jeg har sett. Etter som jeg tenker på tråd, skjebnetråd som vi ikke kan se,

har jeg forestilt meg himmelens fibre. Slik har den unge kvinnen kommet fram,

hun som trekker tråder fra de lyse og mørke skyene på himmelen.

En gudinne holder en tråd over lyset. Stearinlys er et symbol.
En person  som har opplevd frykt for det ukjente.

Atropos

Atropos klipper skjebnetråden. Atropos er framstilt på mange måter; med saks, kniv, sigd, hodeskalle, visne blomster, klokke med pil, timeglass, en bok som symboliserer en lest «livets bok»

eller hun avbildes i det hun biter av tråden.

Jeg har laget min variant ved å gå ut fra uttrykkene «brenne ut», «livet brant ut». Vi ser en kvinne som holder en tråd over lyset. Stearinlys er et symbol, man setter f.eks. stearinlys i kirken og ber om sjelefred. 

En jente sitter og holder hendene på hodet sitt. Følelse av tvil.

Frykt for det ukjente.                          Følelse av tvil.                                                     

Det ukjente, mangel på kunnskap, kan forårsake frykt hos noen. Hos andre vekker det nysgjerrighet.

Ulike måter kan gi kunnskap og hindre frykt: meditasjon, spådom, kortlesing eller gjennom å spå i kaffegrut.

En kvinne tenker om filosofiske ting.
En person mediterer.
Et menneske har kunnskap om hemmeligheter og mediterer.

Hva betyr skjebne?                                       Meditasjon                                           Uløste hemmeligheter 

Hva er skjebne? Kan vi endre skjebnen? Finnes det skjebnekrefter? Hver av oss har noe å si om dette,

og alle har vel minst en gang i livet benyttet uttrykket «dette er skjebnen»!

Skjebnen er en av nøkkelkategoriene i menneskelig kultur, og nøkkelen som vismenn, tenkere og filosoferverden over har prøvd å finne til alle tider.

 

I motsetning til moirene i gresk mytologi kunne ikke nornene i norrøn mytologi blande seg inn i menneskenes skjebner, men bar betrakte fra siden. Noen ganger hjalp de folk og advarte dem om fare.

Menneskene visste om passiviteten til nornene og ba dem ikke om lykke eller en lett skjebne, men prøvde å se inn i fremtiden med deres hjelp. Selv nå baseres noen spådommer på en slik tro.

 

Slik kan skjebnen i gamle folks tankesett være en aktiv kraft som forandrer livet på gudenes befaling, eller den kan være en enkel observatør, streng og likegyldig.

Portrett av Skytsengel
Sliten engel ved sjøen

Skytsengel.                                Sliten engel.

Er det sant at det finnes skjebnekrefter? Hvis vi antar at skjebnen eksisterer, er det logisk å hevde at styrende krefter er til stede. Men hva eller hvem kan være lovutøver? Vi har hørt om engler. Det kan være skytsengler.

 

Kan vi endre skjebnen? La oss anta at vi selv endrer skjebnetråden. Skjebnen vever en tråd for en person som den beste kjeden av hendelser. På hvert et punkt langs tråden har mennesket et valg, og det avhenger av dette valget

om en person vil følge veien for selvforbedring eller vil bære på byrden av uløste problemer. 

Jeg tenker at vi selv endrer lengden på tråden gjennom en sunn livsstil og bidrag til løsning av økologiske problemer i verden.

Kairos, en gud for et lykkelig øyeblikk, som løper fort.

Kairos. Grip Lykken! Å ja, det finnes flaks!

Kairos - gud for et lykkelig øyeblikk. Ordet kairos betyr et uventet og lykkebringende øyeblikk.

Dette lykkeøyeblikket beveger seg stille og behendig blant mennesker og løper så fort

at du ikke vil se det eller fange det. Du kan se Kairos, se seieren din, ditt lykkebringende øyeblikk bare hvis du møter guddommen ansikt til ansikt.

Da må du handle øyeblikkelig, for bare i dette korte øyeblikket er det en mulighet til å gripe Kairos med en lang lugg/ spir igjen på den barberte kronen på hodet.
Hvis du lykkes, bør du vurdere at du har fått sjansen din i livet. Hvis du nøler og holder deg i ubesluttsomhet, vil Kairos løpe forbi veldig raskt, og vil vise deg sitt glatte skallede hode. Vet da at du har gått glipp av sjansen din, og det blir ingen andre sjanse for det samme.

Tre skjebnegudinner holder klokka.

Skjebnegudinner

Vi kan tru på skjebne og skjebnegudinnene eller ikke. Man bestemmer selv hvordan man vil leve.

På bildet ser vi tre gudinnene og klokka. Klokka symboliserer tiden som man kan bruke med kvaliteten.

 

Tenk på uttrykket «enhver er sin egen lykkes smed». Betyr dette at hver og en må og kan ta ansvar for seg selv og sin fremtid og skape sitt eget liv uavhengig av skjebne?

bottom of page