top of page

Konsept "Metaforer av virkeligheten"

kunstner Svetlana Rezvaya

 

I konseptet «Metaforer av virkeligheten» viser Svetlana Rezvaya nye arbeider, deriblant  "Dukker og dukkespillere", "Fonteneklipperen", "Lengsel", "Å sette seg selv i bur", «Livet er som å sykle», "En god ide bør ruges" og andre som er utført i akryl.

 Via metaforer prøver kunstneren å trekke oppmerksomhet til aktuelle problemer som har et menneske i samfunnet: informasjonsoverbelastning, selvrealisering, manipulasjon, ensomhet.

Kunstner kvinne holder i hendene et stort maleri

Kunstner med maleriet til salgs

To musikere fremfører en sang på en konsert.
En dame med langt hår sitter og tenker om noe.
En ung kvinne med en hund er på tur.
En jente med langt hår sitter og leser en bok.
To menn er dukkespillere.

Dukker og dukkespillere

Man tar mange valg og personlige beslutninger i løpet av en dag. I markedsføring spekuleres i hva som påvirker disse, i den hensikt å selge et produkt. Manipulasjon er nok uunngåelig i samfunnet, men det vil være viktig å ikke la seg bli brukt og å unngå dukke-dukkespillerrelasjonen. Dukkespillere vil øve en skjult kontroll og bli den virkelige lederen over hendelser og liv.

En mann klipper fontene.

Fonteneklipperen

Inspirasjonene til dette bildet er filmen "Med høst i hjertet" av regissøren Georgy Paradjanov. Fonteneklipperen er en man som klipper fontene. Den moderne verden kan drepe kreativiteten med stereotypier. Bildet referer også til «ubrukelige og meningsløse» yrker som å klippe fontene. Noen vil gjerne undergrave, korrigere, klippe det som ikke er standard eller vanlig. Men bevisstheten om at vi alle er unike og dermed forskjellige, gjør at vi må være høyst forsiktige med å skjære alle over én kam.

En fugl har en fryktelig lengsel i buret.

Lengsel

Det japanske ordtaket «en fugl i et bur ser på en flygende møll med fryktelig lengsel» har inspirert meg til å male dette. Sitatet beskriver følelsen en fugl, et dyr og en person kan ha. Lengsel er mental angst kombinert med tristhet og kjedsomhet, en negativ og tung følelse som oppstår ved betydelig misnøye over andre eller seg selv. Dette bildet fører oss til neste som handler om å være i et mentalt bur.

Dyr: måker og katter venter på en person de kjenner på brygga.

Når noen venter på deg hjemme

Hvor godt er det ikke når du forventes hjemme..

Det er bra å ha et sted du skal dra. Det er lykke å ha tro på at den som er der ikke blir lei av å vente på deg, men redder deg fra ensomhet! Alle burde ha noen i sin nærhet, noen å ta vare på og vente på og som venter på deg. «Når noen venter på deg hjemme» er ment å uttrykke dette godet som man kan bygge livet sitt rundt.

Et menneske sitter i et rom.

Å sette seg selv i bur

Noen mennesker gjør en utrolig innsats for å opprettholde en følelse av komfort, «å leve i et gyldent bur». De gjør mye av frykt for å se dum ut og vil alltid sjekke hva de «burde» gjøre. Men hva slags liv gir det, og hvilken effekt har det som konstant begrensning; som om man selv driver seg inn i et bur! Om man kan se dette, åpnes muligheten for å bli fri og å kunne realisere egne drømmer.

En jente sykler.

Livet er som å sykle

Einstein har uttrykt: «livet er som å sykle, du må bevege deg for å holde balansen». Jeg har latt meg inspirere av dette. Både det som gjelder spørsmålet om stadig utvikling og vekst og det som vil dreie seg om balanse og å komme seg gjennom feil og nederlag.

En mann sitter og holder et egg i reiret på hodet.

En god idé bør ruges

Vi ser en mann som sitter og ruger en idé. Det er ikke nok å føde en idé, man må gi den næring; utvikle den, uttrykke verdien og foredle den: ruge idéen. Kanskje kan det oppstå noe fundamentalt nytt i dynamikken mellom kaos og orden. Bildet viser melkeveien, grense mellom kaos og orden.

Portrett av en dame som tenker på alt dette.

 "Svetlana Rezvaya bor og arbeider i Oslo. Hun har utstilt i galleri Albin Art flere ganger med utstillinger: «Blandede følelser», «En felle for følelse», «Skjebnetråder». Hver utstilling er en serie malerier som er knyttet til hovedkonsept «Menneskelige følelser». Hennes arbeider består av både abstrakte og figurative malerier i surrealistisk stil."

Publikasjonen:

Listen.no 2021om Utstillingen «Metaforer av virkeligheten»

https://listen.no/event/svetlana-rezvaya-d73cfc06-fba9-4f13-b43b-2b69d4dee637

bottom of page